Klimaatbeleid in Nederland en Europa

Klimaatverandering en de gevolgen daarvan stoppen niet bij onze landsgrenzen. Alleen door op Europees niveau samen te werken, kunnen we in internationale onderhandelingen een rol van betekenis spelen. Europa is de grootste economie ter wereld en is verantwoordelijk voor een enorm deel van de broeikasgassen die tot nu toe zijn uitgestoten. Het is dus aan Europa om een voortrekkersrol te spelen om klimaatverandering te voorkomen. Helaas sluiten de daden van nationale en Europese politici daar vaak niet bij aan.

Woordvoerder

Bas Eickhout
Bas Eickhout

Het Europese klimaatbeleid heeft drie pijlers:

  • een doelstelling voor het terugbrengen van de uitstoot van CO2-reductie,
  • een doelstelling voor energiebesparing en
  • een doelstelling voor het percentage schone energie.

Helaas zijn deze doelen niet hoog genoeg om klimaatverandering onder die gevaarlijke temperatuurstijging van twee graden te houden. Ze moeten fors omhoog.

Eén van de maatregelen van de Europese Unie om de uitstoot van CO2 terug te brengen, is het emissiehandelssysteem (ETS). Fabrieken en energiecentrales die CO2 uitstoten, moeten daarvoor rechten kopen. De theorie is dat een schoner bedrijf minder rechten nodig heeft en zo minder betaalt.

Nederland

Het Nederlandse klimaatbeleid is verweven met het klimaatbeleid van de Europese Unie. Nederland is echter volledig vrij om hogere doelstellingen na te streven. Niet alleen zou dit goed zijn voor het klimaat, maar het zou Nederland ook een voorloper op het gebied van technologische ontwikkelingen maken. Helaas laat de Nederlandse regering het – ondanks mooie woorden – na om echt duurzame maatregelen te nemen.

Samenwerken op de Noordzee

Een voorbeeld van Europees samenwerken aan schone energie in Nederland is via een netwerk van windmolens op de Noordzee. Daar hebben we een uitgebreid plan voor gemaakt.

Lees meer