Analyse: 2018 wordt volgende mijlpaal

Zoals het er nu naar uitziet wordt 2018 een belangrijk klimaatjaar. De EU begint zich echter te realiseren dat er dat jaar weleens veel druk kan ontstaan om hard bevochten Europese compromissen open te breken. En er zijn maar weinig EU-landen die daar zin in hebben. Vandaar dat de EU het uiteindelijke 'afrekenmoment' zo vaag mogelijk probeert te houden. Een kwalijke zaak. Internationale ambitie wordt in de ijskast gezet om interne discussies uit de weg te gaan.

2018

Wat gebeurt er in 2018?

  • De IPCC rapporteert in 2018 wat er moet gebeuren om temperatuurstijging onder de anderhalve graad te houden.
  • Er begint consensus te ontstaan dat in 2018, tijdens de COP24, de uitwerking van het Parijsakkoord (het zogenaamde rulebook) afgerond moet zijn en moet worden aangenomen.
  • Als dat inderdaad besloten wordt, dan mogen landen die tegen die tijd het Parijsakkoord nog niet geratificeerd hebben, tijdens de COP24 niet meer met de uiteindelijke besluitvorming meedoen.
  • Ook vindt in 2018 de facilitative dialogue plaats waarin de nationale klimaatplannen (NDC's) gezamenlijk kritisch onder het licht worden gehouden.

Deze facilitative dialogue is de eerste officiële mogelijkheid waarop landen elkaar kunnen aanspreken op inadequate NDC’s. Het is hét moment waarop er diplomatiek, politiek, en vanuit de samenleving druk uitgeoefend kan worden om het ambitieniveau op te krikken. De ngo's zijn hun messen al aan het slijpen.

Duivel in details

Er is de afgelopen dagen al flink gediscussieerd over hoe gedetailleerd de procedures rondom de facilitative dialogue van te voren worden vastgelegd. Met andere woorden: hoe precies wordt vooraf bepaald wat er in de dialoog besproken wordt, en hoe exact worden de nationale klimaatplannen geanalyseerd en beoordeeld? Dat is cruciaal. Zonder duidelijkheid over de procedures en vereisten kunnen landen met van alles wegkomen. Met name de ontwikkelingslanden maken zich hard voor duidelijk uitgewerkte spelregels.

De EU wil zich echter nergens aan vastleggen en stuurt aan op een 'vage' facilitative dialogue. Een kritische beoordeling zou thuis immers tot lastige debatten kunnen leiden. Moeilijk bevochten compromissen tussen de lidstaten, zoals de herziening van het emissiehandelssysteem, kunnen dan weer in twijfel worden getrokken. En dan moet wellicht opnieuw de confrontatie met Polen worden aangegaan.

Het is van groot belang dat de EU angst voor interne discussies niet in de weg van internationale klimaatambitie laat staan. Opkomen voor gedetailleerde afspraken dus.