CO2 en auto's: Duitse regering gijzelt uitvoering klimaatakkoord

De Europese ministers van Milieu laten een grote kans liggen om de CO2-uitstoot voor auto’s en bestelwagens zodanig te verminderen dat Europa op termijn zou kunnen voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Europarlementariër Bas Eickhout: “Duitsland laat het al afweten één dag nadat het de klimaatwetenschappers van het IPCC op indrukwekkende wijze opriepen tot een beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden Celsius.”

Onder druk van de Duitse regering en de auto-industrie kwamen de EU-ministers van Milieu dinsdag tot een afgezwakt standpunt voor een Europese CO2-regeling voor auto's en lichte bedrijfsvoertuigen. Ze willen de CO2-uitstoot van nieuwe auto's tegen 2030 met 35 procent verminderen voor lichte bedrijfswagens gaat het om 30 procent. Het Europees Parlement vindt dat te weinig en wil een reductie van 40 procent. De onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie gaan binnenkort van start.

"De Duitse bondskanselier Angela Merkel saboteert de strijd tegen klimaatverandering”, zegt Eickhout.  “Er zijn veel snellere veranderingen noodzakelijk dan de Duitse regering nu mogelijk maakt. Een gemiste kans die ons duur komt  te staan als de opwarming van de aarde verder doorzet.”

Het standpunt dat de EU-landen nu innemen, werpt een schaduw op de klimaattop in Katowice, Polen, in december. Nederland staat voor ambitieuzere maatregelen, maar kreeg in de onderhandelingen niet genoeg steun van andere lidstaten om dat voor elkaar te krijgen.

CO2-standaarden voor personenwagens en lichte voertuigen zijn een van de maatregelen die Europa het minst kosten en het meest opleveren in de strijd tegen klimaatverandering. Analyse wijst uit dat ambitieuzere doelstellingen de Europese economie juist een boost kunnen geven.

Eickhout: “Merkel zit volledig onder de plak van de Duitse auto-industrie. Die wil met onredelijke argumenten zoveel mogelijk winst uit oude technologieën halen. De Europese auto-industrie blijft de noodzakelijke investeringen op deze manier voor zich uitschuiven. In het licht van de klimaattop in Katowice later dit jaar is dit een blamage voor de EU." 

Om de klimaatdoelen te halen moet Europa naar een nul-uitstoot in 2050. Juist in de transportsector is de grootste winst te behalen. De transportsector valt, samen met huisvesting en landbouw, niet onder het emissiehandelssysteem en moet dus aparte doelstellingen halen.

Update

Wij houden je graag op de hoogte van het belangrijkste klimaatnieuws.

AANMELDEN

Klimaatmores

Bas Eickhout schreef Klimaatmores, daarin geeft hij een blik achter de schermen op de klimaattoppen.

Klimaatmores
Bestel via Libris.nl