COP22 Marrakesh: Europees Parlement neemt stevige positie in

Het Europees Parlement nam donderdag een ambitieus rapport aan waarin het zijn eisen uiteenzet voor de klimaattop in het Marokkaanse Marrakesh van 7 tot en met 18 november. Europarlementariër Bas Eickhout schreef mee namens de Europese Groenen: “Het Europees Parlement geeft duidelijk het signaal af dat er na het Akkoord van Parijs doorgepakt moet worden. De Europese Unie moet in Marokko laten zien dat het beloftes omzet in daden.”

Stemming in het Europarlement

“Willen we opwarming van de aarde tot anderhalve graden beperken dan is veel meer actie nodig”, aldus Eickhout. “Het Europees Parlement wil dat de EU daarin het voortouw neemt.” Ons huidige klimaatplan (INDC) om uitstoot terug te dringen met veertig procent in 2030 is niet in lijn met de afspraken onder het Parijsakkoord. “Dat percentage moet dan ook omhoog volgens het Europarlement. Marrakesh is het aangewezen platform om die toezegging te doen.”

Actie voor 2020

Het Europees Parlement wil ook meer actie voor 2020. Eickhout: “Het Parijsakkoord gaat pas in 2020 in. Europa haalt haar slappe doelstelling van twintig procent CO2-reductie in 2020 met twee vingers in de neus. We mogen de tussenliggende jaren niet verliezen en moeten een fikse stap harder gaan zetten.”

In Marrakesh kan Europa laten zien dat we klimaatactie niet op de lange baan schuiven. Dan geven we internationaal het goede voorbeeld. “En dat is hard nodig wil de EU niet achterop raken. Landen als China en Canada halen ons al in met hun klimaatbeleid.”

Luchtvaart

Ook de internationale ICAO-onderhandelingen over een compensatiemechanisme voor de uitstoot van luchtvaart komt aan bod in het rapport. De Europarlementariërs geven aan zeer teleurgesteld te zijn met het ambitieniveau van het voorstel dat nu op tafel ligt. Eickhout: “Dat is een belangrijke uitspraak.”

Straks zal namelijk de discussie losbarsten of de Europa door moet gaan met wetgeving die stelt dat vluchten van en naar Europa vanaf 2017 onder ETS vallen. Met een magere ICAO-uitkomst is het van groot belang dat deze EU wetgeving doorgaat. “Het is dus positief dat het Europees Parlement kritisch is.”

Klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden

Eickhout is eveneens tevreden met de opstelling van het Europees Parlement rondom klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden: “Willen we de doelstelling van Parijs halen dan zullen we de armere landen moeten bijstaan.” De ontwikkelde landen hebben 100 miljard dollar per jaar vanaf 2020 toegezegd, maar blijven extreem vaag over waar dat geld vandaan gaat komen. Het Europees Parlement wijst nu duidelijke bronnen aan. Bijvoorbeeld via opbrengsten uit ETS en via een belasting op financiële transacties.

“De meeste nationale regeringen, inclusief die van Nederland, zien daar echter niets in. Ze boren wat bestaand ontwikkelingsgeld aan en leven in de veronderstelling dat de rest van private partijen gaat komen. Er is nog veel werk aan de winkel,” aldus Eickhout.

Klimaatmores

Bas Eickhout schreef Klimaatmores, daarin geeft hij een blik achter de schermen op de klimaattoppen.

Klimaatmores
Bestel via Libris.nl