COP24

Vrijdag 14 december: Laatste onderhandelingen in volle gang

Het einde van de klimaattop begint in zicht te komen. De laatste onderhandelingen zijn in volle gang. Dat gebeurt op basis van een nieuwe tekst van het rulebook. Op veel onderdelen lijkt men grotendeels overeenstemming gevonden te hebben. Er staan echter nog een aantal heikele kwesties open.

Donderdag 13 december: Wachten op nieuwe tekst

Hoe voeren we het Parijs-akkoord precies uit? Op deze klimaattop moet een zogenaamd ‘rulebook’ aangenomen worden. Maar vergis je niet, dit rulebook bepaalt niet het succes van deze top, dat zal het ophogen van nationale klimaatplannen moeten zijn. Al proberen de spindoctors van de EU juist het succes van een rulebook te claimen, zodat die klimaatplannen naar de achtergrond verschuiven. 

Woensdag 12 december: Europa spint om gebrek aan leiderschap te verhullen

Eurocommissaris Cañete

Drie jaar geleden, op de klimaattop van Parijs, maakten onderhandelaars de weg vrij om van COP24, deze klimaattop dus, het moment te maken waarop landen hun ambitie zouden opschroeven. Maar dat lijkt echter niet te gaan gebeuren. Er wordt alvast voorgesorteerd op een nieuw moment: een extra top georganiseerd door de VN in 2019. Opnieuw dreigt uitstel. Maar we kunnen inmiddels wel stellen dat Europa lijkt te falen voor de eerste grote leiderschapstest na het wegvallen van Amerika. Brusselse spindoctors draaien overuren om dat beeld te voorkomen.

COP24: De belangrijkste klimaattop sinds Parijs

COP24

De aankomende klimaattop in het Poolse Katowice is de belangrijkste klimaattop sinds 2015 toen het Parijsakkoord werd gesloten. Dit jaar worden voor de eerste keer de nationale klimaatplannen onder de loep genomen. Ook worden de regels van het Parijsakkoord verder uitgewerkt. Kortom, voor het eerst sinds 2015 moeten er weer knopen doorgehakt worden. Hou er rekening mee dat oude scheidslijnen weer bloot komen te liggen: arm versus rijk, progressief versus conservatief. We verwachten dus weer nachtwerk.

Maandag 10 december: Europa draait om de hete brij heen

De tweede week van de klimaattop is van start gegaan. De ministers druppelen binnen, en dat is urgent. De technische onderhandelingen beginnen stroever te lopen, er is smeerolie nodig. Het is tijd voor politieke toezeggingen en er moeten politieke knopen doorgehakt worden. 

Europarlement eist daden bij woorden: CO2-reductie moet naar min 55% in 2030

Het Europees Parlement wil de daad bij het woord voegen om het klimaat te beschermen. In aanloop naar de VN-klimaattop in Polen eist het dat Europa in 2030 55 procent minder CO2 uitstoot. “Als we beloven om het Parijs-akkoord te halen, dan moeten we natuurlijk ook het beleid erop aanpassen”, stelt Europarlementariër Bas Eickhout tevreden.

Abonneren op RSS - COP24

Update

Wij houden je graag op de hoogte van het belangrijkste klimaatnieuws.

AANMELDEN