De schaduw van Trump overheerst in Marrakesh

Maandag ging COP22 in Marrakesh van start. Twee weken lang onderhandelen diplomaten en politici over de uitwerking van de details van het Parijsakkoord. Eerste punt op de agenda: het vaststellen van een tijdschema waarbinnen die onderhandelingen moeten zijn afgerond. Veel vordering gaat er echter niet gemaakt worden deze eerste twee dagen. Ook in in Marrakesh zijn alle ogen gericht op de strijd tussen Hillary Clinton en Donald Trump.

Ook klimaattop kijkt naar Trump

Het begon verwarrend te worden: Er waren meerdere nieuwsmomenten over de inwerkingtreding van het Parijsakkoord. Dat komt omdat er in de afgelopen maanden een aantal momenten waren die veel op elkaar leken. Landen hebben eerst het verdrag opgesteld, daarna hebben ze het ondertekend en vervolgens laten goedkeuren in eigen land (de ratificatie). Op 4 november (30 dagen nadat voldoende landen het verdrag geratificeerd hadden) is het verdrag officieel in werking getreden, dat houdt in dat het nu een internationale wet is.

Haast is geboden

Er was ineens veel haast de afgelopen maanden. Want mocht Trump de Amerikaanse verkiezingen winnen dan zou hij de VS nu niet zomaar meer uit het verdrag terugtrekken. In het akkoord staat namelijk dat de eerste drie jaar na de inwerkingtreding deelnemende landen er niet uit kunnen stappen. Daarna is er ook nog een notificatieperiode van een jaar. Vier jaar in totaal dus. Precies voldoende om het over de vólgende Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 te tillen.

Toch zal een overwinning van Trump een enorme klap voor de klimaatonderhandelingen zijn. De VS is de op een na grootste uitstoter van broeikasgassen (verreweg de grootste als je alle 'historische' uitstoot tot nu toe bij elkaar optelt). Als dat land de invoering van haar nationale klimaatplan (de plannen die de basis vormen van het Parijsakkoord) niet nakomt en als het niet serieus wil deelnemen aan de verdere uitwerking van akkoord, dan zal dat de bereidheid tot ambitie bij andere grote landen niet ten goede komen.

Hoe erg dit speelt bleek toen China afgelopen week publiekelijk bezwaar maakte Trumps plan om het Parijsakkoord te schrappen. Een unicum. Als China zich openlijk gaat mengen in buitenlandse verkiezingen, dan weet je dat het serieus is.

Klimaatmores

Bas Eickhout schreef Klimaatmores, daarin geeft hij een blik achter de schermen op de klimaattoppen.

Klimaatmores
Bestel via Libris.nl