Eickhout maakt succesvol bezwaar tegen ongehinderde invoer teerzandolie

Het is GroenLinks-Europarlementariërs Bas Eickhout gelukt om een meerderheid van de milieucommissie achter zich te krijgen om het uitvoeringsbesluit van de richtlijn Brandstofkwaliteit tegen te houden. De richtlijn zou de import van supervervuilende teerzandolie uit Canada mogelijk maken.

Teerzand
Teerzand

“De meest schadelijke en vervuilende olie is teerzandolie”, reageert Eickhout. “Het laat onherstelbare schade na in de natuur: het heeft een ecologische voetafdruk die we nog tientallen jaren op Google Earth kunnen terugzien. Europa moet dit soort olie niet op de Europese markt toelaten.”

De richtlijn Brandstofkwaliteit is het belangrijkste Europese beleidsinstrument om transportgerelateerde CO2-uitstoot terug te dringen. De richtlijn stelt dat de broeikasgasintensiteit van brandstoffen die gebruikt worden in voertuigen met zes procent verminderd moet zijn in 2020. Dat dit hard nodig is, blijkt uit het feit dat de transportsector momenteel een derde van de Europese CO2 uitstoot voor haar rekening neemt en dit aandeel stijgt hard.

Uitvoeringsbesluit gedwardsboomd

In 2010 kwam de Europese Commissie al met een uitvoeringsbesluit. Doordat onconventionele olie, zoals teerzanden en schalie-olie, veel CO2-intensiever zijn dan andere grondstoffen voor benzine en diesel, kregen deze een aparte waarde toegewezen. Dit maakte het minder aantrekkelijk voor importeurs om deze schadelijke grondstoffen op de Europese markt te brengen: hoe meer teerzand, des te moeilijker het was om de zes procent doelstelling te behalen.

De EU-landen, waaronder Nederland, blokkeerden echter het voorstel van de Europese Commissie. Reden hierachter was de ongekend sterke lobby en dreigementen van oliemaatschappijen en de Canadese regering, die enorme investeringen in het winnen van teerzandolie hebben gedaan. De Europese Commissie kwam daarom ruim vier jaar later met een nieuw en uitgekleed voorstel: alle grondstoffen krijgen dezelfde waarde en het is zelfs verboden voor schonere leveranciers om openlijk bekend te maken welke grondstoffen ze Europa binnen brengen.

Op dit vernieuwde voorstel van de Europese Commissie maakt Eickhout nu bezwaar. “De Richtlijn Brandstofkwaliteit is enorm belangrijk voor het terugdringen van de Europese CO2-uitstoot. Als het huidige voorstel echter ingevoerd wordt, dan is de richtlijn niets meer waard. Het voorziet oliemaatschappijen van geen enkele prikkel om te investeren in minder vervuilende brandstoffen.”

De milieucommissie van het Europarlement gaf woensdag groen licht voor het bezwaar van Eickhout, daarom moet het gehele Europees Parlement nu haar stem uitbrengen over het voorstel tijdens de plenaire vergadering in de week van 15 december. Valt die tweede stemming wederom positief uit, dan is de Europese Commissie gedwongen om met een aangepast voorstel te komen.