Eindelijk goed Nederlands klimaatnieuws

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger schreef deze bijdrage terug in de trein na drie volle dagen op de klimaattop in Bonn.

Druk en inspirerend! Samen met mijn collega Kamerleden heb ik ontzettend veel mensen ontmoet: milieu-activisten, jongeren maar ook ondernemers en politici uit de hele wereld. Allemaal waren we het eens: we moeten alles op alles zetten om klimaatverandering te voorkomen. Deze breed gedeelde instelling was ook de uitkomst van de klimaattop in Parijs in 2015. Maar nu was de vraag vooral hóe we dat gaan doen.

Ook minister Eric Wiebes sprak in Bonn over het klimaat. En wat hij zei was hoopgevend. Hij benutte de kans om andere landen op te roepen om 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten in 2030. Dit stond al in het regeerakkoord, maar het was goed om nog eens bevestigd te krijgen dat dit echt de inzet van het nieuwe kabinet is. Dit doel is hetzelfde doel als in de klimaatwet staat die door GroenLinks en de PvdA is geïnitieerd en is in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Ik reken erop dat minister Wiebes bij elke mogelijke gelegenheid andere landen zal proberen te overtuigen dat ze ook achter dit doel gaat staan. GroenLinks is sinds vorige week in gesprek met minister Wiebes om te praten over samenwerking op het gebied van de klimaatwet en deze eerste speech stemt positief.

Kolencentrales dicht

Ander goed nieuws is dat Nederland zich aansluit bij de wereldwijde alliantie die kolencentrales uiterlijk 2030 wil uitbannen. GroenLinks wil graag dat alle Nederlandse kolencentrales al deze kabinetsperiode sluiten, maar het is goed dat er zo’n wereldwijd initiatief is. Het geeft namelijk een sterk signaal af: kolenenergie heeft geen toekomst meer. Er ontbreken nog wel een aantal belangrijke landen onder het akkoord. Met name de Verenigde Staten laat het deze klimaattop afweten en promoot zelfs fossiele energie tijdens de top. Tegelijkertijd zijn er allerlei Amerikaanse staten die wél het belang inzien van het voorkomen van klimaatverandering en twee staten hebben zich dan ook aangesloten bij de alliantie tegen kolenenergie. Het meest indrukwekkende moment was een presentatie van Amerikaanse gouveneurs die heel duidelijk zeiden: Donald Trump is not going to stop us!

Terwijl ik dit schrijf zijn de onderhandelingen nog bezig. Er staan nog belangrijke vragen open. Neemt de westerse wereld haar verantwoordelijkheid als het gaat om de gevolgen van klimaatverandering voor ontwikkelingslanden? Hoe houden we in de gaten of landen wel voldoende doen om het doel van Parijs te halen? Hoeveel moeten we überhaupt doen om dit doel te halen en hoe doen we dat? Er is nog een lange weg te gaan en ik zal er dan ook in de Tweede Kamer alles aan doen om ervoor te zorgen dat Nederland haar steentje bijdraagt!