Europarlement eist daden bij woorden: CO2-reductie moet naar min 55% in 2030

Het Europees Parlement wil de daad bij het woord voegen om het klimaat te beschermen. In aanloop naar de VN-klimaattop in Polen eist het dat Europa in 2030 55 procent minder CO2 uitstoot. “Als we beloven om het Parijs-akkoord te halen, dan moeten we natuurlijk ook het beleid erop aanpassen”, stelt Europarlementariër Bas Eickhout tevreden.

“De eis is een aanscherping van wat de Europese Commissie wil”, zegt Eickhout. “En het is lijn met wat we in Nederland willen.” 

IPCC

Het huidige EU-doel van 40 procent minder broeikasgassen in 2030 is veel te laag om de temperatuurstijging op aarde ruim onder de twee graden te houden, laat staan anderhalve graden. Onlangs werd dat weer pijnlijk duidelijk toen het zogenaamde anderhalve graden-rapport van de IPCC uitkwam.

“De wetenschap stelt dat de Europese Unie minimaal naar min 55 procent in 2030 moet. Het is goed om te zien dat het in de politiek, al is het met hangen en wurgen, mogelijk is om de klimaatwetenschap te volgen”, vindt Eickhout. “Nu is het zaak om ook de Europese regeringsleiders ook zo ver te krijgen, zij hebben zich tot dusver nog niet aan een ophoging verbonden. Met het Europarlement voeren we nu de druk nu op.”

Nederland

De uitslag van de stemming is ook een steun in de rug van de Nederlandse regering, die in het regeerakkoord heeft vastgelegd Europees te streven naar een emissiereductiedoel van 55 procent.  Dit is de kans voor de regering om dat te bewerkstelligen. Wereldleiders komen in december in Polen namelijk bij elkaar om de regels van het Parijsakkoord verder uit te werken, en om hun nationale klimaatplannen tegen het licht te houden. 

Eickhout: “Dat is hét moment om Europa en de wereld meer in lijn te brengen met de doelen van het klimaatakkoord. De volgende officiële gezamenlijke herziening van de nationale klimaatplannen is pas gepland in 2023.”

Update

Wij houden je graag op de hoogte van het belangrijkste klimaatnieuws.

AANMELDEN

Klimaatmores

Bas Eickhout schreef Klimaatmores, daarin geeft hij een blik achter de schermen op de klimaattoppen.

Klimaatmores
Bestel via Libris.nl