Experts: Stop fossiel kortetermijndenken in de financiële sector

Een Europese expertcommissie voor duurzame financiën publiceerde woensdag haar eindrapport over de verduurzaming van het financieel stelsel in de EU. Daarin staan twee doelstellingen centraal: zorgen dat de financiële sector bijdraagt aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en zorgen dat de economie wordt beschermd tegen de financiële risico’s van klimaatverandering. GroenLinks wil dat de Europese Commissie snel werk maakt van deze aanbevelingen.

Rapport High-level Expert Group of Sustainable Finance

“‘Na ons de zondvloed’ is nog altijd te veel het devies in de financiële wereld”, constateert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. “We moeten de juiste prikkels inbouwen zodat we nu de investeringen krijgen die we morgen nodig hebben.”

Geld lenen aan een grootschalig gasproject of een bedrijf dat naar olie zoekt op de Noordpool maakt onze economie instabieler en druist in tegen de klimaatafspraken uit Parijs. De EU is aan zet om dit soort marktfalen aan te pakken.

Aanbevelingen

De expertcommissie beveelt onder andere aan om te werken aan dezelfde definitie voor duurzaam investeren in heel Europa. Ook zou de EU voor transparantie moeten zorgen over de blootstelling van financiële instellingen aan klimaatrisico’s. Deze risico’s moeten bovendien geïntegreerd worden in het risicomanagement van financiële bedrijven en toezichthouders. De expertcommissie vraagt daarnaast om de tijdshorizon van grote beleggers te verlengen, zodat ze meer oog krijgen voor de waarde van hun investeringen op lange termijn.

Kansen voor Europa

Eickhout ziet kansen voor de EU om wereldwijde leider te worden op het gebied van duurzame financiën, maar waarschuwt voor een te beperkte aanpak van verduurzaming van het financiële stelsel. Poltivi en grote bedrijven gebruiken het als motivatie om zo ruim mogelijk te definiëren wat groene investeringen zijn. Zo kunnen ze banken die deze investeringen financieren cadeautjes geven, bijvoorbeeld in de vorm van lagere kapitaaleisen. Dat is riskant uit het oogpunt van financiële stabiliteit.

Een moeilijkere vraag is: hoe definiëren en ontmoedigen we niet-duurzame investeringen en wat doen we met bedrijven en overheden die de economie van gisteren blijven subsidiëren? De Europese Commissie mag die kwestie niet uit de weg gaan, stelt Eickhout.

GroenLinks wees al vroeg op de financiële risico’s van klimaatverandering met een studie naar de carbon bubble (of financiële CO2-zeepbel). Sindsdien onderkennen verschillende centrale banken en internationale organisaties de financiële risico’s van klimaatverandering. Eickhout slaagde er in 2016 voor het eerst in om deze risico’s op te nemen in Europese wetgeving in de pensioenfondsenrichtlijn. “Nu is het tijd om alle relevante financiële wetgeving tegen het licht te houden en duurzaamheid daarin te integreren”, aldus Eickhout.

Update

Wij houden je graag op de hoogte van het belangrijkste klimaatnieuws.

AANMELDEN

Klimaatmores

Bas Eickhout schreef Klimaatmores, daarin geeft hij een blik achter de schermen op de klimaattoppen.

Klimaatmores
Bestel via Libris.nl