Klimaat- en energiepakket uitgekleed

Regeringsleiders van de Europese landen hebben vandaag een akkoord bereikt over het klimaat- en energiepakket. Na een wedstrijdje lobbyen voor de belangen van je eigen industrie, hebben de lidstaten het klimaat- en energiepakket fors afgezwakt. Hopelijk slaagt het Europarlement er komend weekend tijdens de onderhandelingen met de Raad alsnog in, om een aantal belangrijke fouten te repareren.

GroenLinks-Europarlementariër Kathalijne Buitenweg: "De emissiehandel is nu zo'n beetje gratis voor iedereen. Wat bedoeld was om de vervuiler te laten betalen en innovatie te stimuleren, is nu een verkapte subsidie voor de grootste vervuilers geworden. De slakken in Europa dicteren het klimaatbeleid." De Europese overheden hebben een volstrekt verkeerd signaal gestuurd naar de VN-klimaatonderhandelingen, die op dit moment worden gehouden in het Poolse Poznan. Europa grijpt de kredietcrisis aan als argument om de klimaatmaatregelen af te zwakken. Dat terwijl groene innovatie juist heel veel banen op kan leveren. "Klimaat, nu even niet, lijkt het devies. De ontwikkelingslanden zijn woedend. Al was het alleen maar omdat Europa niet over de brug komt met geld voor de aanpassingen aan klimaatverandering in deze landen", aldus Buitenweg.

GroenLinks Tweede Kamerlid Kees Vendrik kan vanuit Poznan de woede van ontwikkelingslanden beamen. "Zij zijn zwaar teleurgesteld. Nu Europa verzuimd heeft om zich als echte koploper te onderscheiden wordt het nog moeilijker om de andere Westerse landen in beweging te krijgen. Juist nu had de druk op de VS opgevoerd kunnen worden. Wie moet nu de leiding nemen richting Kopenhagen. Obama, kan niet het lot van de hele wereld dragen."

Het effect van de nationale doelstellingen voor emissiereductie (de zogenaamde effort sharing) is ook flink afgezwakt. Lidstaten mogen een veel te groot deel van hun verplichtingen afkopen in ontwikkelingslanden. "De rijke Europese landen zullen daardoor in goedkope klimaatprojecten in ontwikkelingslanden investeren, met als gevolg dat de noodzakelijke innovatie in Europa uitblijft. We investeren dus wel in nieuwe technologie in Egypte, maar laten onze eigen landen achterop lopen. Het Europese klimaat- en energiepakket legt daarnaast geen strobreed in de weg voor de bouw van nieuwe kolencentrales. Ik had een voorstel ingediend om een emissiegrens vast te stellen voor deze CO2-monsters, dat voorstel haalde een meerderheid in het Parlement, maar kon niet op de steun van de regeringsleiders rekenen", aldus Buitenweg.

Het enige positieve nieuws is dat de deal die de milieuministers en het Europarlement eerder sloten over duurzame energie heel is gelaten tijdens de Eurotop. Met deze wetgeving neemt Europa de leiding in de productie van duurzame energie. Bovendien levert het twee miljoen banen op. Het is nog niet te laat. Als we er volgend jaar in Kopenhagen in slagen om een ambitieus internationaal klimaatakkoord af te spreken, dan moet Europa haar klimaatwetgeving sowieso aanscherpen. Want dat wat vandaag is afgesproken zal dan zeker niet genoeg zijn.
 

Klimaatmores

Bas Eickhout schreef Klimaatmores, daarin geeft hij een blik achter de schermen op de klimaattoppen.

Klimaatmores
Bestel via Libris.nl