Meten is weten: Eickhout houdt landen aan hun beloftes klimaatbeleid

Transparante, eenduidige rapportages zijn nodig om te kunnen controleren of landen zich houden aan hun afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. Europarlementariër Bas Eickhout leidde namens het Europarlement de onderhandelingen met de Europese ministers om tot een akkoord te komen voor deze Europese wetgeving.

Eickhout: “Met mooie beloftes redden we het klimaat niet, het gaat om controleerbare afspraken. Deze wetgeving zorgt ervoor dat we kunnen meten of de EU zich aan haar mooie woorden houdt. Gegoochel met cijfers over de uitstoot van broeikasgassen is straks verleden tijd.”

Jaarlijkse rapportages over financiering ontwikkelingslanden

Op initiatief van Eickhout komen er jaarlijkse rapportages over de financiering van klimaatbeleid in armere landen. Klimaatverandering leidt namelijk tot een toename aan overstromingen, droogtes en extreem weer dat vooral de armste landen in de wereld raakt. Europa is een van de grootste donoren van deze klimaathulp, maar het is onduidelijk hoeveel hulp er precies wordt gegeven.

“Transparante en volledige informatie over de klimaathulp van Europa verbetert de positie van Europa in de  onderhandelingen met ontwikkelingslanden verbeteren,” aldus Eickhout, die de internationale klimaattoppen al jaren volgt.

Kolencentrales

De wetgeving verplicht lidstaten ook tot het maken van klimaatplannen voor de lange termijn. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen in Europa vijfennegentig procent lager zijn dan in 1990. “De kolencentrales die nu worden gebouwd stoten de komende decennia vervuilende gassen uit. Landen worden straks gedwongen zich te bezinnen bij beleid dat klimaatverandering niet tegen gaat of zelfs verergert,” aldus Eickhout.

Update

Wij houden je graag op de hoogte van het belangrijkste klimaatnieuws.

AANMELDEN

Klimaatmores

Bas Eickhout schreef Klimaatmores, daarin geeft hij een blik achter de schermen op de klimaattoppen.

Klimaatmores
Bestel via Libris.nl