Milieucommissie steunt Nederland en wil 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030

De milieucommissie van het Europees Parlement legde woensdag stevige eisen op tafel voor de komende klimaattop in Polen. Europarlementariër Bas Eickhout is te spreken over de uitslag van de stemming: “We leggen de vinger op de zere plek: Europa is nog lang niet in lijn met het Parijs-akkoord.”

De milieucommissie wil dat de Europese uitstoot van broeikasgassen met tenminste 55 procent gedaald is in 2030, en dat dit ook in de wet wordt vastgelegd. “Kortom, steun in de rug voor de uitvoering van het Nederlandse regeerakkoord”, stelt Eickhout

Wereldleiders komen in december bij elkaar om de regels van het Parijs-akkoord verder uit te werken, en om hun nationale klimaatplannen tegen het licht te houden. Dat is het moment om de wereld meer in lijn te brengen met de doelen van het klimaatakkoord. De volgende officiële gezamenlijke herziening van de nationale klimaatplannen is pas gepland in 2023. 

Goed voorbeeld

Wil de EU een positieve rol spelen in dit proces, dan zal ze het goede voorbeeld moeten geven, aldus Eickhout. Vandaar dat het zo belangrijk is dat we nu ons doel voor 2030 fiks ophogen en in lijn brengen met wat de wetenschap noodzakelijk vindt. “Als een economische reus als de EU het al niet doet, wie dan wel? De oproep van de milieucommissie is dus belangrijk, en een enorme steun in de rug van de Nederlandse regering, die in het regeerakkoord heeft vastgelegd Europees te streven naar een emissiereductiedoel van 55 procent. Dit is hét moment voor de regering om dat te bewerkstelligen.”

Een ander punt van groot belang in de resolutie is de oproep aan de Europese Commissie om met een langetermijnstrategie te komen die de EU uiterlijk in 2050 naar een klimaatneutrale economie moet brengen. Ook dat is in lijn met wat de wetenschap voorschrijft. De Commissie komt in november met die strategie, maar het ambitieniveau is nog ongewis. 

Eickhout: “Ook hier is het belangrijk dat de EU het juiste voorbeeld geeft. Alle landen moeten onder het Parijs-akkoord met een dergelijke strategie komen. Wederom geldt: is het rijke Europa niet in lijn met de wetenschap, waarom zouden anderen het dan wel zijn?”   

In de week van 22 oktober stemt het voltallige Europees Parlement over de positie die de milieucommissie vandaag heeft ingenomen.

Update

Wij houden je graag op de hoogte van het belangrijkste klimaatnieuws.

AANMELDEN

Klimaatmores

Bas Eickhout schreef Klimaatmores, daarin geeft hij een blik achter de schermen op de klimaattoppen.

Klimaatmores
Bestel via Libris.nl