Nieuwe regels EU-emissiehandel maken ruimte voor aanvullend nationaal klimaatbeleid

Het Europees Parlement keurde dinsdag de nieuwe regels voor het Europese emissiehandelssysteem (ETS) goed. Europarlementariër Bas Eickhout is kritisch: “Het is een minimale herziening: voor een fatsoenlijke ETS-prijs zal er veel meer moeten gebeuren. De wetgeving maakt gelukkig wel ruim baan voor aanvullend nationaal klimaatbeleid. Daarmee is het laatste excuus van Nederlandse politici om onze kolencentrales langer open te houden van tafel.”

ETS verzorgt straks – de nieuwe regels zullen gaan gelden voor de periode 2021-2030 – een degelijke Europese bodem onder het Europees klimaatbeleid. Vervuiling gaat een eerlijkere prijs krijgen. 

Eickhout: “Het Europese emissiehandelssysteem zal een Europese minimumprijs garanderen die hoger is dan de extreem lage 6 euro per ton CO2 van nu. Het zorgt ervoor dat de grootste dwarsliggers, zoals Polen, niet stil kunnen staan.”

De herziening van het systeem brengt echter niet de omslag die het klimaatakkoord van Parijs vereist. Volgens Eickhout had het systeem volledig op de schop gemoeten: “De lobby van de fossiele industrie om het systeem zo betekenisloos mogelijk te houden is snoeihard, en helaas heeft dat een te groot effect op een meerderheid van de betrokken politici.”

Het gevolg is dat aanvullend beleid per lidstaat noodzakelijk als om de doelstellingen van het Parijsakkoord in zicht te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan ambitieuze bindende nationale doelstellingen voor energiebesparing en duurzame energie, maar waar sommige Europese lidstaten vooralsnog op de rem staan. 

“Het is enorm teleurstellend dat de Nederlandse regering dat lijkt te laten lopen, terwijl Nederland al door de rechter erop is gewezen dat ze de lat hoger moet leggen”, aldus Eickhout. De Urgenda-rechtszaak maakte glashelder dat de tijd van verschuilen achter wat de EU besluit, voorbij is.

 “Landen zijn volledig vrij om verder te gaan dan de minimumregels die de EU afspreekt, zo kunnen we in Nederland per direct een minimumprijs voor ETS-rechten invoeren”, stelt Eickhout. Onder de nieuwe regels wordt het ook mogelijk voor landen om rechten te schrappen zodra ze een energiecentrale sluiten. “Het beruchte ‘waterbedeffect’, waar zo gretig naar gewezen wordt in de Nederlandse kolendiscussie, gaat nu al helemaal niet meer op.”

Update

Wij houden je graag op de hoogte van het belangrijkste klimaatnieuws.

AANMELDEN

Klimaatmores

Bas Eickhout schreef Klimaatmores, daarin geeft hij een blik achter de schermen op de klimaattoppen.

Klimaatmores
Bestel via Libris.nl