Nieuws

Stapje voor stapje naar nieuwe onderhandelingstekst voor klimaattop

UNFCCC in Bonn

In de klimaatpraatpodcast is het al meerdere malen aan bod gekomen: dit jaar vinden er in Bonn drie bijeenkomsten plaats waarin de onderhandelingstekst voor de COP21 wordt voorbereid. Hoe verder de tekst vordert, hoe groter de kans op succes in Parijs. Na twee teleurstellende bijeenkomsten lijkt er nu eindelijk schot te komen in het terugdringen van de omvang van de onderhandelingstekst. Dat biedt perspectief voor de derde (en laatste) Bonn-vergadering die op 19 oktober begint. Een analyse van de tekst die nu op tafel ligt.

Bedankt voor je steun!

Je krijgt snel een mailtje van ons.

Voorwaarden bij het insturen van je eigen #climatemoment

Als je meedoet en een #climatemoment instuurt, dan gaan we ervanuit dat je het eens bent met de volgende voorwaarden:

Pensioenfondsen moeten zich wapenen tegen risico's van klimaatverandering

Europarlementariër Bas Eickhout diende donderdag voorstellen in die pensioenfondsen in de EU verplicht zich te wapenen tegen de financiële gevolgen van klimaatverandering door uit hun investeringen in fossiele industrieën te stappen. Woensdag waarschuwde de president van de Bank of England dat de klimaatverandering een levensgroot financieel risico met zich meebrengt voor investeerders, waaronder pensioenfondsen.

Shell verslikt zich in boren op de Noordpool

Shell maakte maandagochtend bekend dat het stopt met het boren naar olie in Alaska. Europarlementariër Bas Eickhout is opgetogen met het goede nieuws. "Shell verslikt zich in de Noordpool. Het zoveelste voorbeeld dat Shell met haar olie- en gasstrategie een doodlopende weg bewandelt."

GroenLinks wil onafhankelijk toezichthouder klimaatvonnis

Foto: Chantal Bekker

Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil dat er een onafhankelijke toezichthouder komt die erop toeziet dat de staat, de verliezende partij, de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak uitvoert. De rechter oordeelde in de klimaatzaak, die door Urgenda is aangespannen, dat de staat verplicht is ervoor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen sneller wordt teruggedrongen. Donderdag debatteert de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks over de klimaatzaak.

Milieucommissie Europarlement: Europa moet met meer ambitie naar klimaatonderhandelingen

De milieucommissie van het Europees Parlement nam woensdagochtend een ambitieus rapport aan waarin ze haar eisen uiteenzet voor het nieuwe mondiale klimaatakkoord dat eind dit jaar in Parijs moet worden afgesloten. “De stemming laat zien dat er breed politiek draagvlak is om de EU ambitieuzer de klimaatonderhandelingen in te laten gaan dan dat het huidige onderhandelingsmandaat aangeeft”, reageert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

EU-onderhandelingsmandaat voor klimaattop Parijs schiet te kort

De Europese milieuministers bij elkaar.

Europarlementariër Bas Eickhout betreurt het dat de Europese milieuministers vrijdag de kans niet grepen om tot een ambitieuzere uitkomst te komen voor het onderhandelingsmandaat van de EU bij de klimaatonderhandelingen in Parijs. Eind van dit jaar komen regeringsleiders daar bijeen met als doel om tot een bindend klimaatakkoord te komen om zo de temperatuurstijging onder de twee graden te houden.

Klimaatpraat III: voorbereidende onderhandelingen, EU-standpunt, kolencentrales

Bas Eickhout neemt een podcast op

In een kwartiertje ben je weer helemaal bij met het laatste klimaatnieuws. Europarlementariër Bas Eickhout dook de radiostudio in en nam een nieuwe podcast op. Hij bespreekt de voortgang van de voorbereidende onderhandelingen in Bonn en legt uit hoe de EU haar standpunt ineemt voor Parijs. Tenslotte komen de Nederlandse kolencentrales nog aan de orde.

De troonrede van Bas Eickhout op Duurzame Dinsdag

De duurzame troonrede van Bas Eickhout

Europarlementariër Bas Eickhout is door Trouw uitgeroepen tot duurzaamste Nederlander. Traditie wil dat deze persoon op de Duurzame Dinsdag in zijn troonrede tot het Nederlandse volk spreekt. Eickhout hield een pleidooi om te stoppen om duurzaamheid weg te zetten als linkse hobby en om niet door te gaan met business as usual. Hij riep de Nederlandse politiek op om te komen tot een echte duurzame industriepolitiek, waarmee we de opwarming van de aarde onder de twee graden kunnen houden. Lees de complete troonrede hieronder.

Pagina's